European Society of Cardiology

Evropská kardiologická společnost (European Society of Cardiology – ESC) je jednou z největších a nejvlivnějších profesních organizací na evropském kontinentě i celosvětově. Její vliv na edukaci, standardizaci péče i význam jejích klonických doporučení jsou vpravdě globální. Členem jsem se stal zároveň s členstvím v ČKS v roce 1998.

Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases

V roce 2010 jsem měl možnost díky našim aktivitám na poli kardiomyopatií a zejména Fabryho choroby kandidovat do výboru Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Zvolení do samotného výboru je výrazem uznání i české kardiologie jako takové, neboť pozice kandidátů ze zemí bývalého východního bloku je velmi obtížná. V roce 2013 se Praha stala hostitelským městem výročního sjezdu WG, kterému jsem měl tu čest předsedat. Úspěšná akce byla možná také jedním z důvodů, proč mi v roce 2016 dal výbor pracovní skupiny důvěru a zvolil mě předsedou na roky 2017-18. V době mého předsednictví jsme iniciovali vznik několika významných „Position Statemens“ a organizovali kongresy WG v Dánsku (Nyborg, předseda konference prof. Jens Mogensen) a Německu (Warnemunde, předseda konference prof. Stephan B. Felix).

V současné době mé angažmá ve výboru pracovní skupiny postupně končí. Bohužel ke škodě této zajímavé oblasti nevěnuje ESC pracovním skupinám takovou podporu a pozornost, jakou by si zasloužily a jejich činnost je stále obtížnější. Mimoto se ukazuje, že seskupení zaměřené na kardiomyopatie povětšinou genetického podkladu, myokarditidy a perikardiálních choroby není funkční a vede k personálním a odborným třenicím, které činnosti skupiny neprospívají.

Další angažmá v ESC

V letech 2012-14 jsem měl možnost být členem Committee for Practice Guidelines. Tento výbor společnosti je odpovědný za tvorbu klinických doporučení v různých oblastech kardiologie. Patří k nevýznamnějším výborům, neboť klinická doporučení představují de facto návody k „lege artis“ postupu a musí být založena na přísně vědeckých základech, prosta komerčních vlivů a respektovat „state of the art“ v dané oblasti. Zkušenost z práce ve výboru je pro mě mimořádná, neboť nikdy jsem se nesetkal s tak mimořádným seskupením předních odborníků a vysoce výkonných profesionálů.

V letech 2017-2021 mám to potěšení se účastnit práce Congress program committee, výboru, který tvoří program největšího světového kardiologického kongresu, kterého se v posledních letech účastní pravidelně více než 30 tisíc účastníků. Odpovědnost za tvorbu programu je proto mimořádná, neboť musí být vyvážený a odpovídat moderním požadavkům na vzdělávání v daných oblastech.