Curriculum

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA

Současná pozice

  • Přednosta II. interní kliniky – Kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
  • Předseda výboru České kardiologické společnosti
  • Člen výboru a Immediate Past-president Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology
  • Člen výboru České společnosti pro hypertenzi
  • Člen výboru České lékařské akademie

Vzdělání

1) Odborné atestace:

Licenční oprávnění:

Odborná způsobilost:

Licence ČLK:

Funkční licence:

Univerzitní tituly:

Lékařská praxe:

Jazykové znalosti:

Členství v odborných organizacích:

ČESKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLEČNOST

EVROPSKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLEČNOST

Výzkumná práce