Motto

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA

Moje profesionální kariéra byla a je spojena s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. Svá studentská léta jsem prožil zde a s odmlkou tří let strávených ve Francii zde působím jako lékař a pedagog bezmála třicet let. Ptá-li se mě dnes někdo, proč jsem zůstal věrný Karláku a 1. lékařské fakultě, má odpověď je jasná. Protože jsou tu skvělí lidé, dělá se zde výborná medicína a je zde neopakovatelné prostředí umožňující spolupráci napříč mnoha obory. Pravda, někdy se člověk naběhá, ale máloco byste zde nenašli.

Mám pocit, že po mnoha letech věnovaných kardiovaskulární medicíně přišel čas věnovat energii právě 1. lékařské fakultě. Rád bych, aby krom přídomků největší a nejstarší nesla své jméno „První“ opodstatněně i do dalších let…

Moderní medicína s sebou nese nezvyklé nároky. V roce 1950 se objem dat spojených s lékařstvím zdvojnásobil až po uplynutí 50 let, v roce 1980 k tomu došlo po 7 letech a v letošním roce se tak stane po několika měsících…

Každý z nás přichází denně do své práce se dvěma úkoly, odvést svoji práci co nejlépe a alespoň o trochu ji zlepšit. Dívám-li se dnes na výuku medicíny, domnívám se, že je čas na velkou změnu. Doba, kdy jsme učili „co“ musí být nahrazena dobou, kdy budeme učit „jak“:

Data jsou dnes dostupná na každém kroku, musíme se však s nimi naučit zacházet. Modely výuky, které byly nutné jen pár let dozadu, dnes budeme muset nahradit jinými. Příkladem je využití simulátorů, e-learningu a výuky u lůžka nemocného.

Cílem lékařské fakulty je především vychovávat lékaře. A lékař není jen studnice znalostí, manuálních schopností, kritického, analytického a vědeckého myšlení. Lékař je především ten, který přináší nemocným empatii, schopnost komunikovat a přinášet jim nejen lékařskou vědu, ale i lidskou stránku medicíny.

1. lékařská fakulta je největší výukovou základnou v České republice, má obrovský vědecký potenciál a pracuje na ní ohromný „mozkový trust“ talentovaných lidí. Ti všichni mají společný cíl – každý den udělat svoji práci, a každý den ji dělat lépe a lépe. Cílem je spojit jejich úsilí do jediného směru, posunout naši fakultu směrem dále do 21. století…