Knihy a kapitoly v knihách

Vybrané tituly

LINHART, Aleš; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael: Echokardiografie pro praxi. Echocardiography for the praxis. Praha: Audioscan 2002, 245 s.

LINHART, Aleš; PALEČEK, Tomáš. Echokardiografie u nemocných s plicní hypertenzí. 1 vyd. Praha: Maxdorf, 2016. 205 s.

TÁBORSKÝ, Miloš – KAUTZNER, Josef – LINHART, Aleš et al.. Kardiologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta a. s, 2017. 1350 s.

Přehled knižních titulů a kapitol v knihách (k lednu 2020)

 1. Aschermann, Michael; Linhart, Aleš; Kovárník, Tomáš; Nováčková, Kateřina: Intravaskulární ultrazvuk. Intravascular ultrasound. 313-329. Autor-editor publikace: Niederle, Petr: Echokardiografie. Díl 1. Echokardiografie dospělých; Praha: Triton 2002, 359 s. ISBN: 80-7254-281-8.
 2. Linhart, Aleš: Hodnocení struktury a globální systolické funkce LK. Assessment of left ventricular and global systolic function. 146-156. Autor-editor publikace: Niederle, Petr: Echokardiografie. Díl 1. Echokardiografie dospělých; Praha: Triton 2002, 359 s. ISBN: 80-7254-281-8.
 3. Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael: Echokardiografie pro praxi. Echocardiography for the praxis. Praha: Audioscan 2002, 245 s.
 4. Gregor, Pavel; Linhart, Aleš: Kardiomyopatie a myokarditidy. s.270-272. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie. Praha: Galén, 2004. ISBN: 80-7262-290-0.
 5. Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš; Niederle, Petr; Gregor, Pavel: Chlopenní vady. Valvular heart disease. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie. Praha: Galén, 2004. ISBN: 80-7262-290-0.
 6. Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš: Hodnocení struktury a funkce srdečních oddílů. Cardiac structure and function assessment. s.262-269. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie. Praha: Galén, 2004. ISBN: 80-7262-290-0.
 7. Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš: Intrakardiální útvary a jiné zdroje periferních embolizací. Intracardiac masses and other sources of peripheral embolization. s.283-284. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie. Praha: Galén, 2004. ISBN: 80-7262-290-0.
 8. Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš; Vilikus, Zdeněk; Aschermann, Michael: Srdce u sportovců. Athlete´s heart. s.1411-1420. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie. Praha: Galén, 2004. 1481 s. ISBN: 80-7262-290-0.
 9. Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš; Gregor, Pavel: Technika echokardiografického vyšetření. Technique of echocardiograpic examination. s.258-262. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie. Praha: Galén, 2004. 1481 s. ISBN: 80-7262-290-0.
 10. Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš: Vrozené srdeční vady v dospělosti. Congenital heart disease in adults. s.286-292. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie. Praha: Galén, 2004. 1481 s. ISBN: 80-7262-290-0.
 11. Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Endokarditidy. Endocarditis. s.282-283. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie. Praha: Galén, 2004. 1481 s. ISBN: 80-7262-290-0.
 12. Niederle, Petr; Linhart, Aleš: Fyzikální principy echokardiografie. Physical principles of echocardiography. s.254-257. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie. Praha: Galén, 2004. 1481 s. ISBN: 80-7262-290-0.
 13. Paleček, Tomáš; Gregor, Pavel; Linhart, Aleš: Onemocnění perikardu. Disease of the pericardium. s.280-282. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie. Praha: Galén, 2004. 1481 s. ISBN: 80-7262-290-0.
 14. Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Ischemická choroba srdeční. Coronary artery disease. s.269-270. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie. Praha: Galén, 2004. 1481 s. ISBN: 80-7262-290-0.
 15. Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Onemocnění aorty. Disease of the aorta. s.284-286. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie. Praha: Galén, 2004. 1481 s. ISBN: 80-7262-290-0.
 16. Táborská, Kateřina; Linhart, Aleš: Nádory srdce. Tumors of the Heart. s.1059-1078. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie. Praha: Galén, 2004. 1481 s. ISBN: 80-7262-290-0.
 17. ASCHERMANN, Michael – WIDIMSKÝ, Petr – VESELKA, Josef – LINHART, Aleš – KRUPIČKA, Jiří – PETRÁŠEK, Jan. Kardiologie: Sv. 1 a 2. 1 vyd. Praha: Galén, 2004. 1481 s. ISBN 80-7262-290-0.
 18. Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš: Hypertenze a hypertrofie levé komory srdeční. Hypertension and left ventricular hypertrophy? s. 93-98. Autor-editor publikace: Widimský Jiří a kol.: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. 3. sympozium – sborník přednášek. Praha, 6.4.2005. Praha: Triton, 2005. ISBN: 80-7254-644-9.
 19. Linhart, Aleš: The heart in Fabry disease. s. 189-201. Autor-editor publikace: Mehta Atul, Beck Michael, Sunder-Plassmann Gere: Fabry disease – perspectives from 5 years of FOS. Oxford: PharmaGenesis, 2006. 423 s. ISBN: 1-903539-03-X.
 20. Mehta, Atul; Beck, Michael; Linhart, Aleš; Sunder-Plassmann, Gere: Concluding remarks. s. 417-418. Autor-editor publikace: Mehta Atul, Beck Michael, Sunder-Plassmann Gere: Fabry disease – perspectives from 5 years of FOS. Oxford: PharmaGenesis, 2006. 423 s. ISBN: 1-903539-03-X.
 21. Mehta, Atul; Beck, Michael; Linhart, Aleš; Sunder-Plassmann, Gere; Widmer, Urs: History of lysosomal storage diseases: an overview. s. 1-7. Autor-editor publikace: Mehta Atul, Beck Michael, Sunder-Plassmann Gere: Fabry disease – perspectives from 5 years of FOS. Oxford: PharmaGenesis, 2006. 423 s. ISBN: 1-903539-03-X.
 22. Mehta, Atul; Beck, Michael; Linhart, Aleš; Sunder-Plassmann, Gere: Monitoring and follow-up of patients. s.405-410. Autor-editor publikace: Mehta Atul, Beck Michael, Sunder-Plassmann Gere: Fabry disease – perspectives from 5 years of FOS. Oxford: PharmaGenesis, 2006. 423 s. ISBN: 1-903539-03-X.
 23. Linhart, Aleš: Hypertrofie levé komory u atletického srdce. s.119-127. Autor-editor publikace: Veselka, Josef a. kol: Hypertrofická kardiomyopatie a příbuzná témata. Praha: Galén, 2006. 159 s. ISBN: 80-7262-443-1.
 24. Linhart, Aleš: Kardiomyopatie u nemocných s Fabryho chorobou a dalšími lyzosomálními chorobami. s.129-140. Autor-editor publikace: Veselka, Josef a. kol: Hypertrofická kardiomyopatie a příbuzná témata. Praha: Galén, 2006. 159 s. ISBN: 80-7262-443-1.
 25. Linhart, Aleš: Nesarkometrické kardiomyopatie. s.113-118. Autor-editor publikace: Veselka, Josef a. kol: Hypertrofická kardiomyopatie a příbuzná témata. Praha: Galén, 2006. 159 s. ISBN: 80-7262-443-1.
 26. Linhart, Aleš: Snížení krevního tlaku pomocí blokády systému renin-angiotenzin-aldosteron: je kardioprotektivní u fibrilace síní? s.159-164. Autor-editor publikace: Widimský, Jiří jr. a. kol: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. 4. sympozium – sborník přednášek. Praha: Triton, 2006. 164 stran. ISBN: 80-7254-790-9.
 27. Linhart, Aleš: Funkce levé komory srdeční u hypertenze. Left ventricular function in arterial hypertension. s.175-181. Widimský, Jiří jr a. kol: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. 5. sympozium – sborník přednášek. Praha: Triton, 2007. 192 stran. ISBN: 978-80-7254-962-7.
 28. Staněk, František; Linhart, Aleš: Poruchy prokrvení CNS – onemocnění přívodných mozkových tepen v extrakraniálním úseku. s.117-128. Karetová, Debora; Staněk, František a. kol: Angiologie pro praxi. Praha: Jessenius Maxdorf, 2007. 400 stran. ISBN: 978-80-7345-001-4.
 29. Linhart, Aleš: Perspektivy dalšího rozvoje. The perspectives of future evolution. 120. výročí založení II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II. interní klinika, 2007, s.35-40.
 30. Linhart, Aleš: Postgraduální výuka na II. interní klinice. Postgraduate education at 2nd Department of Internal Medicine. 120. výročí založení II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II. interní klinika, 2007, s.34-34.
 31. LINHART, Aleš. Postavení beta-blokátorů v léčbě nekomplikované arteriální hypertenze. s. 113-118. Jiří Widimský jr. a kol. Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. 1 vyd. Praha: Triton, 2009. 150 stran. ISBN 978-80-7387-269-4.
 32. LINHART, Aleš – DOSTÁL, Ondřej. Kardiologická onemocnění a diabetes mellitus. s. 49-68. Jindřiška Perušičová a kol. Kardiabetes – Kardiovaskulární choroby a diabetes mellitus. 1 vyd. Brno: Facta Medica, 2009. 239 stran. ISBN 978-80-904260-1-6.
 33. KAMPMANN, Christoph – LINHART, Aleš. The heart in Fabry disease – from pathogenesis to enzyme replacement therapy. s. 189-210. Elstein, Deborah, Altarescu, Gheona, Beck, Michael (Eds.). Fabry disease. 1 vyd. Dordrecht: Springer, 2010. 512 stran. ISBN 978-90-481-9032-4.
 34. MALÍK, Jan – ČEŠKA, Richard – HRADEC, Jaromír – LINHART, Aleš – JANSA, Pavel – JANOTA, Tomáš – KUBINYI, Jozef – ŠIMEK, Stanislav – ŠIMEK, Jan – MALÍKOVÁ, Hana – ROSOLOVÁ, Hana. Kardiologie. s. 45-139. Richard Češka a kol. Interna. 1 vyd. Praha: Triton, 2010. 876 stran. ISBN 978-80-7387-423-0.
 35. Linhart, Aleš; Chochola, Miroslav; Dostál, Ondřej; Vařejka, Petr; Heller, Samuel; Beran, Stanislav; Skalická, Lenka; Procházka, Pavel; Jirát, Simon; Karetová, Debora; Ručka, David; Muchová, I.; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole, autor kapitoly. Angiologie. s. 174-223. Richard Češka a kol. Interna. 1 vyd. Praha: Triton, 2010. 876 stran. ISBN 978-80-7387-423-0.
 36. LINHART, Aleš – SKALICKÁ, Lenka – VOTAVOVÁ, Regina – DOSTÁL, Ondřej. Stratifikace rizika a hodnocení efektu léčby stanovením tloušťky intimy a médie karotických tepen. s. 103-119. Milan Kvapil (ed.). Diabetologie 2011. 1 vyd. Praha: Triton, 201. 288 stran. ISBN 978-80-7387-461-2.
 37. BĚLOHLÁVEK, Jan – OSMANČÍK, Pavel – VOTAVOVÁ, Regina – LINHART, Aleš – BOUČEK, Tomáš – HAVRÁNEK, Štěpán – JANSA, Pavel – KUCHYNKA, Petr – LÁLOVÁ, Ilona – POLÁČEK, Pavel – ŠIMEK, Jan – ŠMÍD, Ondřej. EKG v akutní kardiologii: průvodce pro intenzivní péči i rutinní klinickou praxi. 1 vyd. Praha: Maxdorf, 2012. 415 s. ISBN 978-80-7345-287-2.
 38. LINHART, Aleš. Proč by měla být chůze základní doporučovanou pohybovou aktivitou. s. 75-82. Milan Kvapil (ed.). Diabetologie 2013. 1. vyd. Praha: Triton, 2013. 328 stran. ISBN 978-80-7387-656-2.
 39. KRÁLÍKOVÁ, Eva – ALRADHI, Fuad Lotf – ANDERS, Martin – ASCHERMANN, Michael – BROULÍK, Petr – CÍFKOVÁ, Renata – CSÉMY, Ladislav – ČEŠKA, Richard – FELBR, Oldřich – FELBROVÁ, Vladislava – FEYREISL, Jaroslav – GREPLOVÁ, Jarmila – HAVRDOVÁ, Eva – HERCOGOVÁ, Jana – HIRSCHFELDOVÁ, Kateřina – HRUBÁ, Drahoslava – HUBÁČEK, Jaroslav – JEDLIČKOVÁ, Anna – JENŠOVSKÝ, Jiří – JEŽEK, Martin – KINDL, Tomáš – KISLINGER, Radek – KMEŤOVÁ, Alexandra – KOBLÍŽEK, Vladimír – KOLEK, Vítězslav – KOSTELECKÁ, Lenka – KOZÁKOVÁ, Blanka – KRCH, František – KRTIL, Jan – KRUŽICOVÁ, Zuzana – KUBÁNEK, Jan – KUDELOVÁ, Jana – KULOVANÁ, Stanislava – KURCOVÁ, Ivana – LEŠTÁK, Ján – LINHART, Aleš – LUKÁŠ, Karel – MALÁ, Kateřina – MAREL, Miloslav – MAUROVICH HORVATH, Eszter – MICHALCOVÁ, Jana – MIKŠÍČKOVÁ, Jarmila – NECHANSKÁ, Blanka – NEUBAUEROVÁ, Barbora – NOVOTNÝ, Jaroslav – PAFKO, Pavel – PALIČKA, Vladimír – PETANOVÁ, Jitka – PERLÍK, František – POPOV, Petr – POSPÍŠIL, Libor – PRAUSOVÁ, Jana – ROSOLOVÁ, Hana – ROSS, Hana – ROUBÍČKOVÁ, Eva – SARNA, Linda – SADÍLEK, Petr – SKOUPÁ, Jana – SOCHOR, Ondřej – SOUKUP, Jan – SOVINOVÁ, Hana – STÁRKA, Luboslav – STUBBELFIELD, Kateřina – SUCHARDA, Petr – ŠIKOLOVÁ, Veronika – ŠONKA, Karel – ŠPIČÁK, Václav – ŠTAMPACH, Ivan – ŠTEFLOVÁ, Alena – ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka – TOUS, Yvona – TUČEK, Milan – VENCOVSKÝ, Jiří – VINAŘ, Oldřich – VRABLÍK, Michal – VRANOVÁ, Vilma – VRBA, Ivan – ZÁMEČNÍK, Libor – ZIMA, Tomáš – ZVOLSKÁ, Kamila – ZVOLSKÝ, Miroslav – ŽALOUDÍK, Jan – ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Závislost na tabáku – epidemiologie, prevence a léčba. 1 vyd. Břeclav: ADAMIRA, 2013. 503 stran . ISBN 978-80-904217-4-5.
 40. LINHART, Aleš – DOSTÁLOVÁ, Gabriela – GOLÁŇ, Lubor. Anderson-Fabryho choroba. s. 22-47. Edvard Ehler a kol. Vzácná onemocnění. 1 vyd. Olomouc: Solen s.r.o., 2013. 108 stran. ISBN 978-80-7471-052-0.
 41. ASCHERMANN, Michael – LINHART, Aleš – BRODSKÁ, Helena. Laboratorní diagnostika v kardiologii. s. 13-26. Tomáš Zima. Laboratorní diagnostika. 3 vyd. Praha: Galén, 2013. 1146 stran. ISBN 978-80-7492-062-2.
 42. LINHART, Aleš. Hypertrofie levé komory. s. 175-182. Jiří Widimský jr. a kol. Arteriální hypertenze – současné klinické trendy XII. 1. vyd. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-763-7.
 43. BĚLOHLÁVEK, Jan – OSMANČÍK, Pavel – VOTAVOVÁ, Regina – LINHART, Aleš – BOUČEK, Tomáš – HAVRÁNEK, Štěpán – JANSA, Pavel – KUCHYNKA, Petr – LÁLOVÁ, Ilona – POLÁČEK, Pavel – RAVLYKOVÁ, Kristýna – ŠIMEK, Jan – ŠMÍD, Ondřej. EKG v akutní kardiologii. 2 vyd. Praha: Maxdorf, 2014. 468 s. ISBN 978-80-7345-419-7.
 44. LINHART, Aleš – KVAPIL, Milan. Studie TECOS, SAVOR TIMI 58 a EXAMINE. s. 111-117. Milan Kvapil (ed.). Diabetologie 2014. 1 vyd. Praha: Triton, 2014. 312 stran. ISBN 978-80-7387-755-2.
 45. Linhart Aleš; Kvapil Milan. Studie TECOS, SAVOR TIMI 58 a EXAMINE. s. 111-117. Milan Kvapil (ed.). Diabetologie 2014. 1 vyd. Praha: Triton, 2014. 312 stran. ISBN 978-80-7387-755-2.
 46. WIDIMSKÝ, Jiří – WIDIMSKÝ, Jiří – CERAL, Jiří – CÍFKOVÁ, Renata – FILIPOVSKÝ, Jan – HORKÝ, Karel – LINHART, Aleš – MONHART, Václav – PIŤHA, Jan – ROSOLOVÁ, Hana – SEEMAN, Tomáš – SOUČEK, Miroslav – ŠPINAROVÁ, Lenka – ŠPINAR, Jindřich – VÍTOVEC, Jiří – ZELINKA, Tomáš. Hypertenze. 4 vyd. Praha: Triton, 2014. 584 s. ISBN 978-80-7387-811-5.
 47. KUBÁČKOVÁ, Kateřina – ARELLANESOVÁ, Anna – BAJČIOVÁ, Viera – BUČKOVÁ, Hana – ČERMÁK, Jaroslav – DOLEŽALOVÁ, Pavla – DOSTÁLOVÁ, Taťjána – HONZÍK, Tomáš – LINHART, Aleš – KABELKA, Zdeněk – KOŽICH, Viktor – MACEK, Milan – NEVŠÍMALOVÁ, Soňa – SEEMAN, Tomáš – ŠEDIVÁ, Anna – ŠRÁMKOVÁ, Lucie – ŠUMNÍK, Zdeněk – VÁVROVÁ, Věra – VOTAVA, Felix – ZEMAN, Jiří – DOSTÁLOVÁ, Gabriela – GOLÁŇ, Lubor – HLUBOCKÁ, Zuzana – JANSA, Pavel – KUCHYNKA, Petr – PALEČEK, Tomáš – SKALICKÁ, Lenka – VOTAVOVÁ, Regina. Vzácná onemocnění v kostce. 1 vyd. Praha: Mladá fronta a.s., 2014. 301 s. ISBN 978-80-204-3149-3.
 48. Jansa Pavel; Votavová Regina; Linhart Aleš. Plicní arteriální hypertenze. s. 233-240. Kateřina Kubáčková a spol. Vzácná onemocnění v kostce. Praha: Mladá fronta a.s., 2014. 301 stran. ISBN 978-80-204-3149-3.
 49. Hlubocká Zuzana; Skalická Lenka; Linhart Aleš. Vzácná onemocnění aorty a velkých tepen. s. 241-250. Kateřina Kubáčková a spol. Vzácná onemocnění v kostce. Praha: Mladá fronta a.s., 2014. 301 stran. ISBN 978-80-204-3149-3.
 50. Paleček Tomáš; Kuchynka Petr; Linhart Aleš. Kardiomyopatie. s. 225-233. Kateřina Kubáčková a spol. Vzácná onemocnění v kostce. Praha: Mladá fronta a.s., 2014. 301 stran. ISBN 978-80-204-3149-3.
 51. Linhart Aleš; Dostálová Gabriela; Goláň Lubor. Andersonova-Fabryho nemoc. s. 213-224. Kateřina Kubáčková a spol. Vzácná onemocnění v kostce. Praha: Mladá fronta a.s., 2014. 301 stran. ISBN 978-80-204-3149-3.
 52. LUBANDA, Jean-Claude Mukonkole – KUCHYNKA, Petr – LINHART, Aleš. Kardiální zdroje systémových embolizací. s. 54-59. Debora Karetová. Angiologie 2014 – pokroky v angiologii. 1 vyd. Praha: Maxdorf, 2014. 84 stran. ISBN 978-80-7345-412-8.
 53. Linhart Aleš. Hypertenze a myokard. s. 118-141. Jiří Widimský jr., Jiří Widimský a kol. Hypertenze. 4. rozšířené vydání. Praha: Triton, 2014. 584 stran. ISBN 978-80-7387-811-5.
 54. LINHART, Aleš – ROB, Daniel. Význam kyseliny močové v patogenezi arteriální hypertenze a možný přínos terapie alopurinolem. s. 39-55. Jiří Widimský jr. a kol. Arteriální hypertenze – současné klinické trendy XIII. 1 vyd. Praha: Triton, 2015. 191 stran. ISBN 978-80-7387-883-2.
 55. MALÍK, Jan – ČEŠKA, Richard – HRADEC, Jaromír – LINHART, Aleš – JANSA, Pavel – JANOTA, Tomáš – KUBINYI, Jozef – ŠIMEK, Stanislav – ŠIMEK, Jan – MALÍKOVÁ, Hana – ROSOLOVÁ, Hana. Kardiologie. s. 43-144. Richard Češka a kol. Interna. 2. vyd. Praha: Triton, 2015. 870 stran. ISBN 978-80-7387-885-6.
 56. LINHART, Aleš – CHOCHOLA, Miroslav – DOSTÁL, Ondřej – VAŘEJKA, Petr – HELLER, Samuel – BERAN, Stanislav – SKALICKÁ, Lenka – PROCHÁZKA, Pavel – JIRÁT, Simon – KARETOVÁ, Debora – RUČKA, David – MUCHOVÁ, Irena – LUBANDA, Jean-Claude Mukonkole. Angiologie. s. 181-237. Richard Češka a kol. Interna. 2. vyd. Praha: Triton, 2015. 870 stran. ISBN 978-80-7387-885-6.
 57. TÁBORSKÝ, Miloš – BUDERA, Petr – BULKOVÁ, Veronika – ČIHÁK, Robert – DULÍČEK, Petr – FEDORCO, Marián – HLAVIČKA, Jan – HUTYRA, Martin – JANOUŠEK, Jan – JANSA, Pavel – KALA, Petr – KARETOVÁ, Debora – KAUTZNER, Josef – KOCIÁNOVÁ, Eva – KREBSOVÁ, Alice – LAZÁROVÁ, Marie – LINHART, Aleš – MOKRÁČEK, Aleš – MOŤOVSKÁ, Zuzana – MUSIL, Dalibor – NETUKA, Ivan – OŠŤÁDAL, Petr – PALEČEK, Tomáš – PECHMAN, Vratislav – ROKYTA, Richard – RUBÁČKOVÁ POPELOVÁ, Jana – SKÁLA, Tomáš – SKALICKÁ, Hana – STRAKA, Zbyněk – ŠPINAR, Jindřich – ŠPINAROVÁ, Lenka – TOMEK, Aleš – VÁCLAVÍK, Jan – VRABLÍK, Michal. Novinky v kardiologii 2015. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. 301 s. ISBN 978-80-204-3712-9.
 58. Rubáčková Popelová Jana; Táborský Miloš; Jansa Pavel; Janoušek Jan; Mokráček Aleš; Karetová Debora; Paleček Tomáš; Linhart Aleš; Kautzner Josef; Krebsová Alice. Systém péče o pacienty s vzácnými kardiovaskulárními onemocněními v České republice. s. 260-273. Miloš Táborský, kol. Novinky v kardiologii 2015. Praha: Mladá fronta, 2015. Počet stran 301. ISBN 978-80-204-3712-9.
 59. Linhart Aleš. Od syndromů k diagnózám, od individualismu ke spolupráci. s. 15-16. Miloš Táborský, kol. Novinky v kardiologii 2015. Praha: Mladá fronta, 2015. Počet stran 301. ISBN 978-80-204-3712-9.
 60. Linhart Aleš. Co je nového v doporučeních pro diagnostiku a péči o nemocné s hypertrofickou kardiomyopatií. s. 30-38. Miloš Táborský, kol. Novinky v kardiologii 2015. Mladá fronta: Praha, 2015. Počet stran 297. ISBN 978-80-204-3712-9.
 61. ROB, Daniel – LINHART, Aleš. Význam kyseliny močové a terapie alopurinolem v ovlivnění kardiovaskulárních onemocnění. s. 61-87. Milan Kvapil (ed.). Diabetologie 2015. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. 292 stran. ISBN 978-80-7387-887-0.
 62. Aleš Linhart. I přes dílčí neúspěchy optimismus v kardiologii zatím nekončí – víme a můžeme stále více… s. 17-18. Miloš Táborský et al. Novinky v kardiologii 2016. 1. vyd. Praha: Mladá fronta a.s., 2016. 448 stran. ISBN 978-80-204-3984-0.
 63. LINHART, Aleš. Nové doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu onemocnění perikardu z roku 2015. s. 30-33. Miloš Táborský et al. Novinky v kardiologii 2016. 1. vyd. Praha: Mladá fronta a.s., 2016. 448 stran. ISBN 978-80-204-3984-0.
 64. LINHART, Aleš – DOSTÁLOVÁ, Gabriela – GOLÁŇ, Lubor. Andersonova-Fabryho choroba. s. 409-434. Miloš Táborský et al. Novinky v kardiologii 2016. 1. vyd. Praha: Mladá fronta a.s., 2016. 448 stran. ISBN 978-80-204-3984-0.
 65. LINHART, Aleš. Echokardiografie. s. 57-83. Hana Skalická, Miloš Táborský et. al. Manuál ambulantního specialisty – kardiologa. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2016. 312 stran. ISBN 978-80-204-4226-0.
 66. LINHART, Aleš – PALEČEK, Tomáš. Echokardiografie u nemocných s plicní hypertenzí. 1 vyd. Praha: Maxdorf, 2016. 205 s. ISBN 978-80-7345-509-5.
 67. LINHART, Aleš. Diabetes mellitus a fibrilace síní. s. 29-34. In: Jiří Widimský jr. a kol. Arteriální hypertenze – současné klinické trendy XIV. 1. vyd. Praha: Triton, 2016. 184 stran. ISBN 978-80-7553-022-6.
 68. TÁBORSKÝ, Miloš – KAUTZNER, Josef – LINHART, Aleš et al.. Kardiologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta a. s, 2017. 1350 s. ISBN 978-80-204-4434-9.
 69. SEDLÁŘ, Martin – LINHART, Aleš – ZÁVADA, Josef – NOVÁK, František – PODZIMKOVÁ, Jana – VÁLEK, Martin. Zlomeniny proximálního femuru – komplexní péče o pacienta. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2017. 153 s. ISBN 978-80-7345-518-7.
 70. Jana Podzimková, Aleš Linhart. Profylaxe tromboembolické nemoci. Kapitola v knize. s.122-144. Autor publikace: Martin Sedlář a kol. Zlomeniny proximálního femuru- komplexní péče o pacienta. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2017. 153 s. ISBN 978-80-7345-518-7.
 71. JANSA, Pavel – ASCHERMANN, Michael – AL-HITI, Hikmet – AMBROŽ, David – ELIŠKA, Oldřich – HELLER, Samuel – HERČÍKOVÁ, Regina – HUTYRA, Martin – CHALOUPECKÝ, Václav – CHOVANEC, Milan – KALDARÁROVÁ, Monika – KAVÁN, Jan – KOCIÁNOVÁ, Jana – KUBINYI, Jozef – LINDNER, Jaroslav – LINHART, Aleš – MAŠEK, Martin – MELENOVSKÝ, Vojtěch – MRÓZEK, Jan – ORT, Jaroslav – PALEČEK, Tomáš – RUBÁČKOVÁ POPELOVÁ, Jana – ŠIMKOVÁ, Iveta – WIDIMSKÝ, Jiří. Chronická plicní hypertenze. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2017. 378 s. ISBN 978-80-7345-525-5.
 72. KARETOVÁ, Debora – CHOCHOLA, Miroslav – ADLA, Theodor – AMBROŽ, David – BĚLOHLÁVEK, Jan – BROULÍKOVÁ, Alena – BULTAS, Jan – DYTRYCH, Vladimír – HELLER, Samuel – HERMAN, Jiří – HIRMEROVÁ, Jana – HOLÝ, Martin – HORÁKOVÁ, Johana – HRUŠKOVÁ, Zdenka – CHARVÁT, František – JANSA, Pavel – JIRÁT, Simon – KLIKA, Tomáš – KNOTKOVÁ, Valérie – KRÁL, Aleš – KUČERA, Dušan – KVASNIČKA, Jan – LACMAN, Jiří – LAMBERT, Lukáš – LINDNER, Jaroslav – LINHART, Aleš – LUBANDA, Jean-Claude Mukonkole – MALÍK, Jan – MAREK, Josef – MATUŠKA, Jiří – MITÁŠ, Petr – MUCHOVÁ, Irena – MUSIL, Dalibor – NOVOTNÝ, Karel – PAVLIŇÁK, Václav – PIŤHA, Jan – PIŤHOVÁ, Pavlína – POSPÍŠILOVÁ, Alena – PROCHÁZKA, Pavel – RANNÁ, Kristina – ROČEK, Miloslav – ROZTOČIL, Karel – RUČKA, David – SPÁČIL, Jiří – STAFFA, Robert – STANĚK, František – ŠMÍD, Ondřej – TESAŘ, Vladimír – VAŘEJKA, Petr – VIDIM, Tomáš – VLACHOVSKÝ, Robert – ZÁMEČNÍK, Libor – ZEMAN, Jan – ZOGALA, David. Vaskulární medicína. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2017. 381 s. ISBN 978-80-7345-536-1.
 73. LINHART, Aleš. Komplexní účinky ARNI u chronického srdečního selhání. s. 165-171. In: Jiří Widimský a kol. Arteriální hypertenze – současné klinické trendy XVI. 1 vyd. Praha: Triton, 2018. 216 stran. ISBN 978-80-7553-529-0.
 74. TÁBORSKÝ, Miloš – KAUTZNER, Josef – LINHART, Aleš – ALDHOON, Bashar – BAXA, Jan – BĚLOHLÁVEK, Jan – BRTKO, Miroslav – BULKOVÁ, Veronika – CÍFKOVÁ, Renata – ČERNÝ, Štěpán – ČIHÁK, Robert – DANZIG, Vilém – DOSTÁL, Ondřej – DOUPAL, Vlastimil – FIALA, Martin – FEDORCO, Marián – FERDA, Jiří – GÜTTER, Zdeněk – GŘIVA, Martin – HALUZÍK, Martin – HAŠKOVÁ, Jana – HELLER, Samuel – HERČÍKOVÁ, Regina – HORÁK, Jan – HUTYRA, Martin – CHOCHOLA, Miroslav – JANSA, Pavel – JANUŠKA, Jaroslav – JARKOVSKÝ, Jiří – KALA, Petr – KÁRA, Tomáš – KAMÍNEK, Milan – KAREL, Ivan – KARETOVÁ, Debora – KAUTZNEROVÁ, Dana – KETTNER, Jiří – KOČKOVÁ, Radka – KOFRÁNEK, Jiří – KOVÁRNÍK, Tomáš – KRÁL, Jiří – KREBSOVÁ, Alice – KREJČÍ, Jan – KRÝŽE, Lukáš – KUBUŠ, Petr – KUCHYNKA, Petr – LÁLOVÁ, Ilona – LINDNER, Jaroslav – LUBANDA, Jean-Claude – LUDKA, Ondřej – MÁLEK, Ivan – MALÍK, Jan – MAREK, Dan – MAŠEK, Martin – MATES, Martin – MRÁZ, Miloš – NAVRÁTIL, Miroslav – NĚMEC, Petr – OŠŤÁDAL, Bohuslav – OŠŤÁDAL, Petr – PALEČEK, Tomáš – PEICHL, Petr – PINDOR, Jakub – PIŤHA, Jan – POKORNÁ, Eva – POLEDNE, Rudolf – POLOCZEK, Martin – PROCHÁZKOVÁ, Sabina – PŘEČEK, Jan – PUDIL, Radek – PŮŽOVÁ, Barbora – RAJNOCHOVÁ BLOUDÍČKOVÁ, Silvie – RUBÁČKOVÁ POPELOVÁ, Jana – RUČKA, David – SEDLÁČEK, Kamil – SKALICKÁ, Hana – SOUČEK, Miroslav – STŘÍTECKÝ, Jakub – ŠAŇÁK, Daniel – ŠIMEK, Martin – ŠKVAŘILOVÁ, Marcela – ŠPINAR, Jindřich – ŠPINAROVÁ, Lenka – ŠTÁDLER, Petr – TESAŘ, Vladimír – TĚŠINOVÁ, Jolana – TINTĚRA, Jaroslav – TOMEK, Aleš – TOMEK, Viktor – TUKA, Vladimír – TUNA, Martin – VÁCLAVÍK, Jan – VÁCHA, Marek – VAŘEJKA, Petr – VIKLICKÝ, Ondřej – VÍTOVEC, Jiří – VOJÁČEK, Jan – WICHTERLE, Dan – ŽÁČEK, Pavel. Kardiologie I a II. 2 vyd. Praha: Mladá Fronta, 2018. 1447 s. ISBN 978-80-204-4900-9.
 75. KOŘÍNEK, Josef – RÜCKLOVÁ, Zuzana – DOBIÁŠ, Miloš – LINHART, Aleš. Zamyšlení nad molekulární podstatou a patofyziologií kardiovaskulárních komplikací diabetu druhého typu. s. 53-75. In: Milan Kvapil (ed.). Diabetologie 2018. 1. vyd. Praha: Triton, 2018. 408 stran. ISBN 978-80-7553-549-8.
 76. Aleš Linhart, Hana Skalická. Echokardiografie. str. 232-243. TÁBORSKÝ, Miloš. 90 let české kardiologie. Praha: Mladá fronta, 2019. 517 stran. ISBN 978-80-204-5248-1.
 77. Aleš Linhart. Význam echokardiografie v odlišení prekapilární a postkapilární plicní hypertenze. str. 176-194. TÁBORSKÝ, Miloš et al. Novinky v kardiologii 2019. Praha: Mladá fronta, 2019. 360 stran. ISBN 978-80-204-5252-8.
 78. Aleš Linhart. Hypertenze a myokard. str. 99-129. Jiří Widimský a kol. Hypertenze, 5. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2019. 536 stran. ISBN 978-80-7345-621-4.