Praguecho & Prague Angio a spol.

Praguecho jsme si vymysleli s Tomášem Palečkem (dnes prof. Palečkem) v roce 2003 jako akci, kterou jsme chtěli do Česka přivézt ty nejlepší řečníky v oboru echokardiografie, a (co bychom to nepřiznali) taky naše kamarády a známé, kteří na poli echa působí, aby se do té doby sice velmi bohaté, ale trochu stojaté vody echokardiografického českého světa trochu zavlnily. Dalším důvodem byla skutečnost, že české tradiční Echodny se konávaly v celkem odlehlých lokalitách (např. ve Starých Splavech nebo ve Špindlerově Mlýně) a přivézt tam extrémně vytížené experty z Evropy i ze světa bylo docela obtížné. Praguecho se tak stalo vpravdě mezinárodní akcí.

První ročník se konal ještě na naší II. interní klinice 1. LF UK a VFN a byl celý v angličtině, zahraničních řečníků bylo hned sedm a bylo to hodně náročné. Pak jsme se na mnoho let posunuli do Fragnerova sálu společnosti Zentiva v Měcholupech. Zentiva byla tak laskavá, že nám prostory a do značné míry i servis půjčovala, i když její marketingový zájem na akci byl vlastně nulový. Teprve v posledních letech (od roku 2017) se akce přenesla na neutrální půdu pražského Autoklubu v Opletalově ulici. Postupně jsme také polevili, co se počtu zahraničních řečníků týče. Důvodem byly zčásti finance (zahraničním řečníkům se samozřejmě sluší cestu hradit), zčásti nepříliš velké nadšení z akce čistě v angličtině (a to jak ze strany českých řečníků, tak publika). Echokardiograficky orientované akce nejsou pro sponzory příliš atraktivní a je na místě poděkovat dlouholetým podporovatelům naší snahy, zejména firmám Zentiva a GE Ultrasound. V poslední době k nim přibyli další sponzoři, kterým ze srdce děkujeme, bez nich by to prostě nešlo.

Za těch sedmnáct let konání se na půdě Praguecha vystřídaly opravdu asi ty nejlepší osobnosti evropské i světové echokardiografie. Jen namátkou bych jmenoval prof. Liv Hatle, která stála u kolébky dopplerovských měření v echu, prof. George Sutherlanda, jednoho z duchovních otců strainu, profesory Perry Elliotta, Christopha Kampmanna a Iacopa Olivotta, Giuseppe Limongelliho, Franka Weidemanna – specialisty na kardiomyopatie.

Je třeba zmínit i prof. Bijoye Khandheriu z Mayo Clinic – tehdejšího předsedu Americké společnosti pro echokardiografii, prof. Jana Marka z Londýna s tématem vrozených srdečních vad, Giovanni di Salva s jeho pracemi o levé síni, prof. Luigi Badana, jednu z hlavních postav evropské echokardiografie posledních let a průkopníka 3D imagingu, Daniu Mohty, Lievena Herbotse, Erica Abergela, Jorga Strottmanna a mnoho dalších.

Praguecho se za ta léta stalo naší srdeční záležitostí. Nemyslím, že bychom s Tomášem vynechali jediný ročník. Akce kdysi čistě v režii II. interní kliniky 1. LF UK a VFN se stala oficiální akcí Sekce echokardiografie České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod ČKS a doufáme, že se ve zdraví dožije mnoha dalších opakování.

Prague Angio je akce, která měla napodobit Praguecho a věnovat se dominantně cévnímu ultrazvuku. První ročník v r roce 2006 se ještě jmenoval Praguecho Angio. Pak jsme ale dospěli k poznání, že akci jen na cévním ultrazvuku stavět nejde a postupně jsme ji transformovali v angiologickou pestrou akci organizovanou Nadačním fondem VFN, II. interní klinikou a zaštítěnou v posledních letech Českou angiologickou společností JEP. I tato akce se koná v Autoklubu ČR v Praze a má stabilní a dlouhodobě vysokou návštěvnost. Organizaci posledních ročníků již převzal z titulu primáře kliniky doc. Jean – Claude Lubanda a jejími řečníky jsou až na výjimky vaskulární specialisté z Komplexního kardiovaskulárního centra VFN.

Prague Prevention patří ve srovnání s předchozími dvěma akcemi, které jsem měl tu čest spoluzakládat, prakticky k novorozencům. První ročník se konal v roce 2019 a akce se zrodila jako konference Pracovní skupiny preventivní kardiologie a České společnosti pro aterosklerózu, s jejím předsedou prof. Michalem Vrablíkem v čele. A protože měl první ročník úspěch, těšíme se, že i tady budeme mít materiál k dalšímu pokračování v letech příštích.