Aleš Linhart – přehled publikací

Dodnes si vzpomínám, jakou radost jsem měl, když jsem před mnoha roky držel v ruce první článek, jehož jsem byl spoluautorem. Ještě větší radost jsem pocítil, když v roce 1996 vyšly první dva články, jejichž jsem byl prvním autorem. Oba byly navíc byly publikovány ve velmi prestižních časopisech Atherosclerosis a Cor et Vasa. Publikace jsou určitou odměnou obvykle za obrovský objem práce – jak té výzkumné, tak následného zpracování výsledků i samotného psaní.

Je však jeden aspekt, který si s odstupem let uvědomuji stále častěji – publikace, ať články nebo knihy – spojují lidi velmi pevným poutem, často tak vznikají přátelské vztahy na celý život.

Jsem i po letech moc rád, že jsem měl možnost publikovat spolu s takovými osobnostmi jako byli mí učitelé, prof. Karel Horký, prof. Michael Aschermann, prof. Joël Ménard, prof. Milan Elleder, s mými blízkými kolegy ve Francii (dr. Eric Abergel nebo dr. Jérôme Gariépy, prof. Dominique Germain), v Anglii (prof. Perry Elliott, prof. Atul Mehta, dr. Uma Ramaswami) v Německu (prof. Christoph Kampmann, prof. Christoph Wanner) ve Švýcarsku (prof. Daniel Hayoz, dr. Frédéric Barbey, dr. Mehdi Namdar), Itálii (prof. Franco Checchi, prof. Iacopo Olivotto, prof. Alida Caforio), v USA (dr. James Fergusson) a hlavně u nás na klinice a na fakultě. Výčet by byl velice dlouhý a nezáživný, ale každé z těch jmen znamená přátelství a spoustu společných pout.

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.přehled publikační aktivity (časopisy, knihy, abstrakta) k 9.1.2020. Porovnáno se záznamy z WoS, OBD 1. LF UK a záznamy publikační činnosti II. IK VFN a 1. LF